Arrangörer/information

Carolin Hedman
Ordförande, Valshuset
0739 – 96 4948
valshuset@gmail.com

Anders Smedenmark
Producent folk- och världsmusik, Musik i Syd
0708 – 20 58 18
anders.smedenmark@musikisyd.se

Folkmusikföreningen Valshuset

har som uppgift att anordna musik- och dansarrangemang inom folk- och världsmusikområdet i Växjö kommun med omnejd. Verksamheten, som 2016 firar 40 år, består av flera delar. Dels arrangerar föreningen ett 15-tal konserter eller dansföreställningar, som kan föregås av kurser och ofta följs av danskvällar under året. Valshuset arrangerar även Folkmusikcaféer en gång per månad på Folkan i Växjö. Här ligger fokus på spel, dans och utlärning i ett mindre formellt sammanhang. Valshuset samarbetar även med andra lokala arrangörsföreningar inom vårt område kring evenemang med mer nischade inriktningar.

Styrelsen

Ordf. Carolin Hedman

Sekr. Inger Lundberg

Kassör Göran Persson

Ledamot Katta Johansson

Ledamot Mathias Boström

  

 

Valshuset

Om valshuset

Föreningen Valshuset är nära knuten till Musik i Syd och har sedan mitten av 1970-talet arrangerat folk- och världsmusikkonserter i Växjö med omnejd. Sedan några år tillbaka satsar föreningen alltmer på att bredda sitt utbud – från traditionell svensk och nordisk folkmusik till världsmusik. Detta resulterade bl.a. i satsningarna Världen i Växjö och i WorldMix-festivalen, båda i nära samarbete med Växjö kommun och Musik i Syd.

Under de senaste tre åren har man genom Valshusets konserter kunnat ta del av världsmusik med artister och grupper från bl.a. Norge, Danmark, Makedonien, Spanien, Indien, Ungern, USA, Mozambique, Serbien, England, Irland, Frankrike, Kanada, Rumänien, Pakistan och Kina.

Valshuset arrangerar merparten av sina konserter i Växjö, men med viss regelbundenhet ordnas också evenemang i Tingsryds och Alvesta kommuner. Till Valshusets konserter kommer folkmusikintresserade från hela Kronobergs län och det är heller inte ovanligt att det kommer publik från grannlänen. En arrangör med motsvarande omfattande program på folkmusik- och världsmusiksidan får närmast sökas i storstadsregionerna. Valshuset är också en av få renodlade folkmusikarrangörer i södra Sverige som får återkommande bidrag från Statens Kulturråd för sin verksamhet. Valshuset ordnar också regelbundet dans- och spelkurser under vår- och höstsäsong.